Dona Holleman

Dona Holleman

Dona Holleman wordt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van Yoga in het westen gezien. Zij begon eind jaren vijftig met Yoga en het bestuderen van diverse andere oosterse filosofieën. Toen Dona Holleman in 1958 met Yoga begon was zij ervan overtuigd het perfecte middel gevonden te hebben om zowel lichamelijk als geestelijk in een optimale conditie te blijven.

In het begin

Aan het begin van de jaren zestig ontmoette zij J. Krishnamurti in Saanen, Zwitserland. Via hem ontmoette ze later B.K.S. Iyengar, die toen aan het begin van zijn carrière als Yogaleraar stond, en met wie zij uiteindelijk een korte intensieve periode studeerde. Sinds die tijd heeft zij de laatste vijfendertig jaar besteed aan het ontdekken en onderzoeken van de diverse aspecten van Yoga in haar eigen oefenen en lesgeven, lerend alleen van haar eigen lichaam.

Tradities

Vanuit de Indiase traditie is Yoga overwegend vanuit een mannelijk standpunt benaderd en overgeleverd. Door haar ontmoeting met Vanda Scaravelli leerde ze over het vrouwelijke aspect in de Yoga, dat door innerlijke kracht en stabiliteit gekenmerkt wordt, dit in tegenstelling tot de meer op prestatie gericht en op spierkracht gebaseerde benadering.

Recente ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen hebben Dona Holleman via de boeken van Carlos Castaneda geleid naar de Quantum-theorie, die stelt dat het ons bewustzijn is dat de wereld creëert zoals wij die waarnemen. Dona Holleman is een pionier in het toepassen van deze theorie in de Yoga. Uitgangspunt hierin is dat het lichaam als energieveld benaderd wordt. Haar ondervinding is dat het uiteindelijke antwoord in het lichaam ligt, en dat een ieder voor hem- of haar zelf dat kan vinden met de innerlijke leraar als gids.

Doel

Haar doel is om mensen op dit pad te begeleiden. Yoga op deze manier benaderd beoogt het in contact komen met het moment waar bewuste fysieke inspanning plaats maakt voor datgene wat in het diepste van ons wezen aanwezig is en niet onder directe invloed van de wil staat, waardoor de natuurlijke gang of “flow” haar ruimte krijgt. De ingang daartoe ligt volgens haar in het toepassen van de techniek van de “Eight Vital Principles”, zo als beschreven in haar  boek “Dancing the Body of Light”.