Wat is yoga?

Wat is yoga?

Wat is yoga?

Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord yuj, die de volgende betekenissen heeft: Verbinden Samenvoegen Vastmaken Het juk opleggen bij dieren Het richten en concentreren van aandacht De betekenissen hebben te maken met eenheid, gerichtheid en oefening . Op zich kan het woord het best vertaald worden als vereniging.

Volgens Gandhi

In de Bhagavad-Gita volgens Gandhi staat: Yoga betekent het onderwerpen van alle krachten van lichaam, ziel en geest aan God; het uitgangspunt van Yoga is het disciplineren van het intellect, het verstand, de emoties, de wil; Yoga betekent een vorm van ziele-rust, waardoor men in staat is alle aspecten van het bestaan op evenwichtige wijze te benaderen. De yoga stelt zich ten doel de mens weer met zich zelf in verbinding te stellen. Hem zich zelf te laten worden; hem te laten ervaren dat hij een eenheid is, thuis is bij zich zelf, ziet, ademt en leeft vanuit zijn eigen middelpunt.

Praktijk

In de praktijk bestaat yoga uit lichamelijke en geestelijke oefeningen. Niet alleen moeten lichaam en geest gezond zijn en blijven, maar de mens moet ook tot het inzicht komen van wat wel of niet het zelf, het middelpunt, van de mens is. Dit inzicht wordt niet enkel verkregen uit kennis en weten. Het gaat om de hele mens, niet slechts om zijn kennen. Van die heelheid moet de mens zich bewust worden, en hiervoor is de beheersing van lichaam en geest noodzakelijk. Het beoefenen van yoga is het bewandelen van een lange weg; het is een wijze van leven; het is een manier van omgaan met zich zelf; het is een leerproces met als doel zich bewust te worden van het wezenlijke.