Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden

Uitleg van:

1.ANJALI de naam van het centrum
2.Invocatie aan Patanjali
3.De vertaling van de invocation aan Patanjali

1. ANJALI

Anjali is een deel van het woord PATANJALI en betekent het gebaar verering;dankzegging;begroeting.Dit vraagt om het verhaal van de wijze PATANJALI Gonika, een yogini en asceet, zat zich te bedenken dat haar aardse leven spoedig een einde zou nemen en was naarstig op zoek naar een waardige zoon aan wie ze haar kennis zou kunnen doorgeven.

Maar ze vond er maar geen. Wanneer haar boetedoening ten einde kwam wende zij zich ten einde raad naar De GOD van de ZON.Zij bad tot hem om haar wens te vervullen. Ze nam een handvol water als een laatste offer aan Hem, sloot haar ogen en mediteerde op de Zon. Ze opende haar ogen en keek naar haar handpalmen om het water te offeren.Tot haar verbazing zag ze een kleine slang in haar palm die langzaamaan een menselijke gedaante aannam. Dit kleine mannetje wierp zich ter aarde voor Gonika en vroeg haar hem als haar zoon te accepteren.

Adisesa

Dit deed ze en ze noemde hem PATANJALI; hij die viel in haar biddende handen. (pat= vallen; anjali=handen in gebed)De slang in dit verhaal is een incarnatie van Adisesa,(de heer van de slangen). Adisesa is de zetel van God Vishnu. Op een moment dat Vishnu naar een dans voorstelling keek van Shiva, bezweek Adisesa zowat onder het gewicht van Vishnu dat steeds zwaarder leek te worden naar mate de voorstelling vorderde. Toen de voorstelling ten einde kwam werd het gewicht van Vishnu, gelukkig voor Adisesa weer normaal. Vishnu was zo onder de indruk geraakt van de dans, dat de trillingen van zijn lichaam zo zwaar werden dat zijn gewicht toenam.

Adisesa was zeer onder de indruk van dit gebeuren en smeekte Vishnu hem dit dansen te laten leren. Vishnu kon Adisesa vertellen dat Shiva hem binnen afzienbare tijd een gunst zou verlenen om de grammatica te bestuderen. Dat zou de perfecte tijd zijn dat hij zich ook zou kunnen verdiepen in de kunst van de dans.Patanjali nam de woorden van Shiva zeer serieus. Hij schreef de MAHABHASYA het klassieke werk voor de verwerving van de de juiste spraak en cultivatie van correct taalgebruik.

Hij schreef een boek over AYURVEDA, de wetenschap van leven en gezondheid.Zijn laatste werk was over YOGA,direct gebaseerd op de mentale en spirituele ontwikkeling van de mens.Alle klassieke dansers geven hun eerbetoon aan Patanjali als een groot danser.Patanjali’s werk wordt tot op de dag van vandaag gevolgd door alle yogi’s om een verfijnde taal, een gecultiveerd lichaam en een geciviliseerde geest te ontwikkelen.

2.Invocatie aan Patanjali Listen: Invocation to Sage Patanjali

Invocatie audio (klik op de link) Yogena cittasya padena vacam.Malam sarirasya ca vaidyakena Yopakarottam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranato’smi Abahu purusakaram Sankacakrasi dharinam Sahasra sirasam svetam Pranamami patanjalim

3.De vertaling van de invocatie aan Patanjali.

Laat ons buigen voor de edelste van alle wijze Patanjali Die geestelijke rust tot stand bracht door zijn werk over yoga,helderheid van taalgebruik door zijn werk over spraakkunst en zuiverheid van lichaam door zijn werk over geneeskunst eerbied groet ik Adisvara (de oerkracht Siva)die het eerst de wetenschap van Hatha Yoga heeft geleerd Een wetenschap die een ladder vormt voor degene die de hoogten van Raja Yoga willen beklimmen