Vormen van yoga

Vormen van yoga

Vele vormen van yoga

Er zijn een paar hoofdstromingen van yoga:

 1. Raja-yoga: yoga met de nadruk op meditatie en contemplatie
 2. Jnana-yoga: het “weten” en de filosofie staat hier centraal.
 3. Karma-yoga: de yoga van het werken, het gaat hier om het handelen van de mens zonder daarbij aan het handelen gehecht te zijn, zonder begeerte naar resultaat en succes;
 4. Bhakti-yoga: dea weg van de devotie waar de onbaatzuchtige liefde centraal staat.
 5. Hatha-yoga: hatha bestaat uit twee woorden:
  • ha – wat betekent zon
  • tha – wat betekent maan
  • Yoga betekent verbinden
  • Hatha yoga is, op de mens toegepast, de verbinding tussen lichaam en geest.

Iyengar yoga valt onder de hatha yoga, want het lichaam wordt als instrument gebruikt om de verbinding tot stand te brengen tussen lichaam en geest.

Iyengar yoga valt ook onder Bhakti yoga want elke asana zal worden verricht in volle devotie naar de goddelijke kern waar de onbaatzuchtig liefde zetelt.

Iyengar yoga valt ook onder Karma yoga want aan alle resultaten verkregen in het harde werken van lichaam zal niet worden gehecht .

Iyengar yoga valt ook onder Jnana yoga want de kennis van het 8-voudige pad is het uitgangspunt om de yoga ervaringen te integreren in de praktijk van alle dag.

Iyengar yoga valt ook onder Raja yoga want zo zegt Mr. BKS Iyengar: “yogasana is meditatie in aktie”.