PRIVACY VERKLARING 2019

Het laatste nieuws

PRIVACY VERKLARING 2019

PRIVACYVERKLARING YOGA CENTRUM ANJALI  2019

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Je bent vrij om deze verklaring helemaal te lezen, maar ik wil in het kort aangeven dat al je gegevens die jij mij hebt toevertrouwd in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG ben ik, Miriam Imming-Defesche, eigenaar van Yoga Centrum Anjali , gevestigd in Heiloo en Egmond Binnen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:  37095677

Het “SchrijfRijk” en “Amma” zijn onderdelen van Yoga Centrum Heiloo en vallen onder deze privacyverklaring

Contactgegevens;

Postadres: Luilaantje 33

1935 BT Egmond Binnen

telefoon : 0031 6 29514481

email: [email protected]

website: www.yogaheiloo.nl

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar.

Jouw contactgegevens ( je naam, email adres, adres gegevens, tel nummer , geboortedatum, eventuele medische gegevens en overige persoonsgegevens die je verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch) zijn voor mij en mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jouw te houden over de ontwikkelingen die in de yogalessen plaatsvinden.

Verwerken persoonsgegevens

Je bent akkoord gegaan om het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Daarmee geef je gelijk een akkoord aan de spelregels zoals ze jouw zijn toegestuurd via de mail . Ook op de website www.yogaheiloo vind je de spelregels. Ik vraag alleen informatie aan jouw die er voor mij toedoen om in onze samenwerking het beste uit te halen. Alle informatie blijft bij mij en wordt alleen met toestemming van jouw gedeeld aan de leraren die ook les aan jouw geven binnen Yoga Centrum Anjali. 

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat neem ik serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan . Als jij het idee hebt dat jouw gegevens bij mij niet veilig zijn of aanwijzingen zijn van misbruik neem dan ajb contact met mij op via [email protected]

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoelang bewaar ik je gegevens

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik niks langer bewaren dan noodzakelijk is. ( beëindigen van het volgen van lessen bv)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken. Ook heb je het recht  om bezwaar te maken tegen gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om die gegevens in te zien, in te trekken of wat dan ook.  Ik zal zo snel als mogelijk reageren op je verzoek.

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https;//autoriteitpersoonsgegevens.nl

Niet digitale gegevens 

Zelfs wanneer het zou voorkomen dat ik niet digitale gegevens over jouw bewaar dan bewaar ik die in een beveiligde kast. Je kunt er dus echt van uit gaan dat ik veilig met jouw gegevens omga en niets deel zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting toe is.

Hoelang bewaar ik je gegevens

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik niks langer bewaren dan noodzakelijk is. ( bij het beëindigen van het volgen van lessen bv)

 

en dan gan we nu weer gewoon yoga doen:)

________________________________________________________________________________________

Laat een bericht achter